بخششی تا آسمان
دلمشغولی‌های وقفی حسین ژولیده
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 فروردین 1393 توسط حسین ‍ژولیده | نظرات ()

سعدیا مرد نكونام نمیرد هرگز

مرده آنست كه نامش به نكویى نبرند

همه دوست دارند نامشان به خوبی و نیکی ماندگار شود. برای همین هرکسی به شکلی برای ماندگاری نامش تلاش می کند. یکی در میدان ورزش، آن دیگری در کسب قدرت و مقام و... اما همه اینها زودگذرند و نهایتا چند سال بعد از مرگ، غبار فراموشی بر قبر انسان می نشیند و حتی نوادگانش هم، او را در هیاهوی زندگی فراموش نموده و از یاد می برند. گذشته از اینکه ماندن عنوان ها، نه برای خود انسان سود و منفعتی دارد و نه برای دیگران.
از سویی نیز، خیلی ها ممکن است هزینه های بسیاری را متحمل شوند تا در این دنیا چهره ای ماندگار شوند، اما وقتی راه را بیراهه رفته اند چه سود؟
راست گفته اند: « از دل برود هر آنکه از دیده برفت». اما وقتی نشانه ای از کسی برجای بماند نه از دل می رود و نه از یاد هرچند از دیده رفته باشد.
اینکه چقدر یاد ما در دنیا زنده بماند بستگی به نگاه و عملکرد ما در دنیا دارد. بستگی دارد دنیا را برای چه و برای که بخواهیم. اگر دنیا را تنها برای خود بخواهیم، با رفتنمان یادمان نیز از بین می رود.
اما وقتی انسان از خودش فراتر رود، بیش از نیازهای خود بیندیشد، فراتر از نیازهای روزمره زندگی فکر کند، ماندگار می شود. وقتی کسی کار و عمل ارزشمندی انجام دهد که از فکر و روح بلند او سرچشمه گرفته باشد، وی را در دل ها و یادها زنده نگه می دارد.یکی از چیزهایی که باعث زنده ماندن یاد و نام انسان می شود، میراثی است که از خود به جا می گذرد. خیلی مهم است که چه چیزی و به چه انگیزه ای، برای چند نفر و چه کسانی ارث باقی می گذارد. وقتی تنگ نظرانه به دارایی خود بنگریم و میراث خود را فقط برای زن و فرزند خود بخواهیم، طبیعی است که پس از آنها فراموش می شویم.
اما وقف میراث ماندگاری است. وقف می تواند تا قیامت از انسان نامی نیک به جا بگذارد. می تواند نیک اندیشی،خیرخواهی، صفا و مروّتِ واقف را در صفحه تاریخ ثبت کند تا همگان از کار خوب او بهره ببرند و به خوبی او را یاد کنند. وقف هم نام و هم کار خوب انسان را باهم حفظ می کند.
اگر کسی نهر کوچک وجود خود را به اقیانوس بی کرانه الهی وصل کند، ماندگار و دائمی می شود. وقف می تواند ریسمانی باشد برای وصول به حق. وقف چشمه ای کوچک است که با رسیدن به اقیانوس بی کرانه الهی دائمی شده و از صاحبش چهره ای ماندگار می سازد.طبقه بندی: چرا وقف کنیم؟،  آثار وقف، 
برچسب ها: وقف احسانی جاودانه، خدمت ماندگار، زندگی جاوید،
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.