تبلیغات
بخششی تا آسمان - وام دادن به تعداد زیادی از انسان ها
بخششی تا آسمان
دلمشغولی‌های وقفی حسین ژولیده
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 مرداد 1393 توسط حسین ‍ژولیده | نظرات ()

برگ عیشى به گور خویش فرست

كس نیارد زپس، تو پیش فرست

طلبكاری هم عالمی دارد. آدم های زرنگ دنبال این هستند كه افراد زیادی را به خودشان بدهكار كنند. مومن هم كه زرنگ است پس باید از این شیوه استفاده كند.

طلب داشتن، هم در دنیا به دادِ انسان می رسد و هم در آخرت. هم نوعی پس انداز است و هم گره گشایی از كار دیگران.

خیلی خوشحال کننده است، درست هنگامی كه دستت خالی است و دنبال روزنه امیدی می گردی، بدهكاری كه فراموشش كرده ای، بیاید و بدهی خود را پس دهد و دَین خود را ادا كند. آنجاست كه مزه طلبكار بودن را می چشی و با خودت می گویی ای كاش بیشتر از این قرض داده بودم.

وقتی انسان خیرش به كسی برسد، هم دعای او را برای خودش خریده و هم خانواده ای را خرسند كرده، و بالاتر از همه، خدا را خشنود كرده است. طبیعی است كه انسان هر چه بیشتر بتواند به دیگران قرض بدهد، بهره و سود بیشتری از این كار خیر می برد.


برای بیشتر سود بردن در این روش، راهی وجود دارد که می شود از آن طریق هرچند که ثروت و دارایی هم محدود باشد، به انسان های زیادی خیر رساند و آنها را به خود بدهکار کرد. آن راه، وقف است. می شود با وقف نمودن انسان های زیادی را به خود بدهکار نمود. طلبکاری در اینجا از بهترین طلبکاری هاست. چون از طرفی خود خدا بازپرداخت بدهی و سود آن را تضمین نموده است و از سوی دیگر کسانی که از موقوفه استفاده می کنند یا در دنیا با دعا ، فاتحه، خیرات و یا با انجام کاری که واقف شرط نموده است به نوعی بدهی خود را ادا می کنند و یا در قیامت به شکلی آن را جبران می کنند. حداقلش این است که نزد خدای متعال به نیکوکاری و خیر رسانی واقف، شهادت می دهند.
طبقه بندی: چرا وقف کنیم؟،  آثار وقف، 
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.